ТИМИМЕТАЛ

Компанијата ТИМИМЕТАЛ се занимава со изградба на објекти од челични конструкции и изведување на лимени покриви на метални и дрвени конструкции. Компанијата се занимава и со обработка на лим и производство на на сите потребни елементи за изработка на системи од олуци и лимени покриви.

ГАЛЕРИЈА

ТИМИМЕТАЛ е препознатлива компанија според својата посветеност кон клиентите и понуда на висок квалитет на извршувањето на услугите. Внимаваме и на најситните деталите.