» Изработка на алуминиумска браварија, огради
» Трговија со лим, преработка и изработка на лимени производи и олуци
» Фасада од пластифициран лим
» Сендвич панели од лим
» Обработка на лим
» Покривни форми со фалц
» Виткање на лим
» Изработка на врати
» Изработка на челични огради

» Рамен лим
» Казани
» Делови за конструкции
» Куки за вертикални олуци
» Куки за хоризонтални олуци
» Ребрасти лим TR 30
» Додатни елементи за олуци
» Вертикални и хоризонтални олуци
» Заштитници од снег